Avtrekksvarmepumpe

En avtrekksvarmepumpe er en type luft til vann varmepumpe som gjenbruker varmen fra ventilasjonsluft som er på vei ut av en bygning. Egner seg til nye hus på opptil 200 m2 med ventilasjonsanlegg. 

Avtrekksvarmepumper med energigjenvinning i hvert åndedrag.Avtrekksvarmepumpe fra NIBE

Generelt

I våre dager oppholder vi oss innendørs opptil 90 % av tiden. Dette stiller nødvendigvis strenge krav til vårt inneklima. Lukt, fuktighet og skadelige avgasser påvirker inneklimaet i stor grad.

Dårlig inneklima kan føre til nedsatt konsentrasjon og hodepine men også kroniske sykdommer. Spesielt utsatte er våre barn, men også en stor del av den voksne befolkningen føler inneklimaet som en belastning. Sunt inneklima kan ikke sees, bare føles!

Gamle hus puster

Noe ventilasjon forekommer naturlig i alle hus gjennom ventiler, men også via utettheter i vinduer, dører etc. Denne formen for “lufting” forekommer spesielt i eldre hus med eldre ildsteder og ujenvheter i byggkonstruksjonen.

Høyt vindtrykk og temperaturforskjell mellom inne- og uteluften forsterker denne luftvekslingen. På samme måte reduserer svak vind eller liten temperaturforskjell den nødvendige luftvekslingen.

Denne ukontrollerte luftvekslingen bidrar til en betydelig del av oppvarmingskostnadene.

Nye hus puster ikke selv

Med dagens krav til effektiv varmeisolasjon er luftlekkasjer kraftig redusert. Dette bidrar positivt til energiforbruket, men reduserer også utskiftingen av inneluften. På bakgrunn av dette har myndighetene satt et minimumskrav om uskifting av all luft i løpet av to timer i alle nye boliger. Noen velger en enkel løsning med en vifte som trekker fuktig og forurenset luft fra boligens våtrom. Energien i denne luften sendes da direkte ut og står for opp til 50 % av energibehovet til oppvarming.

For deg som vil betale bare halvparten

NIBEs teknologi går ut på først å ventilere boligen og så tilbakeføre varmeenergien i ventilasjonsluften til bruk mot varmtvannet og varmesystemet i boligen. En avtrekksvarmepumpe gjenbruker altså gammel, brukt luft.

Med en av våre avtrekksvarmepumper, betaler du bare halvparten for oppvarming og varmt vann, sammenlignet med konvensjonelle løsninger. Resten er gratis.