bilde av et sameie som har blitt oljefri med fornybar energi, i dette tilfellet varmepumpe

Boligvarme for borettslag og sameier

Mange borettslag og sameier har fortsatt oljefyr. I 2020 inntrer et forbud mot fyring med fossil olje, men fortsatt sliter en rekke borettslag og sameier med kostbare og forurensende oljefyringsanlegg med høy risiko for oljelekkasje. Elektropluss har lang erfaring med komplette boligvarmeleveranser til borettslag og sameier i Oslo og Akershus.

Hva er bergvarme?

Bergvarme, eller grunnvarme som det også kalles, innebærer at det benyttes en varmepumpe til å hente opp varme fra grunnen hvor temperaturen er stabil
hele året. For de fleste borettslag og sameier vil bergvarme være den foretrukne formen for varmekilde.

     Hva er bergvarme?

  • Bergvarme, eller grunnvarme som det også kalles, innebærer at det benyttes en varmepumpe til å hente opp varme fra grunnen hvor temperaturen er stabil
    hele året. For de fleste borettslag og sameier vil bergvarme være den foretrukne formen for varmekilde.

Bergvarme eller fjernvarme?

Mange borettslag vurderer fjernvarme når de skal skifte ut sin oljefyr. Fjernvarme ligger i realiteten ca. 2% under strømprisen. Til sammenligning henter et bergvarmeanlegg ca. 65% av energien direkte fra bakken. Dermed er kun 35% av energibruken påvirket av en stadig stigende energipris.
I et samfunnsperspektiv har fjernvarme et 20% energitap i nettet i tillegg til at en høy andel av søppelet det fyres med er importert.
Fjernvarme, pellets og biofyringsolje er mulige alternativer. Vår erfaring er at disse alternativene ofte velges bort som følge av lokal partikkelforurensning, omfattende anleggsarbeider og høye driftskostnader.

Selvfinansierende
Dersom hele beløpet lånefinansieres med en nedbetalingstid på 15 år vil besparelsen på energiregningen normalt være større enn det som betales i renter og avdrag. I mange tilfeller vil derfor et borettslag eller boligsameie kunne sette ned husleien eller ha penger til overs for annet vedlikehold etter å ha investert i et varmepumpeanlegg.

Hvorfor velge Elektropluss som din bergvarmeleverandør?
Elektropluss har lang erfaring med leveranser av bergvarme og boligvarme til borettslag og sameier. Vi vet hva som kreves for å få til en smidig gjennomføring og tar gjerne ansvaret for informasjon til beboerne underveis i prosjektet. Et boligvarmeprosjekt i et borettslag påvirker mange. Vår erfaring er at god informasjon og varsling i alle faser er avgjørende for et vellykket prosjekt.

Vi har både rørleggere, elektrikere og ingeniører ansatt hos oss og kan derfor levere et komplett, gjennomtenkt anlegg uten å involvere andre aktører. Om ønskelig kan vi dessuten ta fullt ansvar for driften av anlegget.

NIBE varmepumper – for borettslag og sameier
NIBE er Europas største produsent av bergvarmepumper og er markedsledende aktør på det norske markedet. Elektropluss har i flere år vært Norges største forhandler av NIBE bergvarmepumper.

NIBE har med sine høykvalitets bergvarmepumper vært best i test flere ganger. Dermed er NIBE også et sikkert og naturlig valg for oss som leverandør av bergvarmepumper.

Alle våre varmepumper leveres med 5 års garanti.

El-sikkerhet skal og må prioriteres i enhver bedrift, uansett størrelse eller beliggenhet.

El-sikkerhet – Full oversikt på internett
Vi har egne fordelaktige avtaler på el-sikkerhet, og vi kommer gjerne å foretar internkontroll av bedriftens elektriske anlegg, slik at man på ethvert tidspunkt har en tilfredsstillende el-sikkerhet.

System for el-sikkerhet og interkontroll kombinerer tilgjengelighet til der kontrollen skal gjennomføres med mulighet for sentral administrasjon og oversikt.

I forhold til el-sikkerhet finnes det klare ansvarsfordelinger. Det er eier og brukers ansvar at det elektriske kartet i bygningen stemmer med virkeligheten. Alt for ofte fører bedrifter manglende internkontroll og har dårlig oversikt, noe som igjen fører til dårlig el-sikkerhet. Man kan oppleve at skader, misforståelser og feil oppstår altfor ofte. Den ytterste konsekvensen av dårlig el-sikkerhet er at store verdier og kanskje til og med menneskeliv kan gå tapt.

Vi leverer lovpålagt dokumentasjon om ditt elektriske anlegg og sørger for å opprettholde en el-sikkerhet som sikrer bedriften og de ansatte. El-sikkerheten handler nemlig ikke bare om offentlige pålegg, men din egen sikkerhet og økonomi. Dersom bedriften har en ordentlig el-sikkerhet vil det tjene både eiere, ansatte og samfunnet generelt.

Dersom du har spørsmål om el-sikkerhet eller ønsker at vi foretar interkontroll på din bedrift, er det bare å kontakte oss. Vi leverer el-sikkerhet til en rekke bedrifter og har lang erfaring og høy kompetanse.