Et hus med grønn pels av gress for å illustrere et miljøvennlig hus

ENØK – Energisparing

Energisparing og ENØK i yrkesbygg er både kostnadsmessig og miljømessig fornuftig. En byggeier kan ved enkle tiltak oppnå betydelig energisparing ved å sørge for ENØK i yrkesbygg. Den varig høye energiprisen gjør ENØK i yrkesbygg enda mer lønnsomt enn tidligere.

ENØK for næringsbygg

De fleste næringsbygg kan redusere sitt forbruk med mellom 20 og 35%. Overraskende nok er det vanligvis mest å spare på ENØK i nye næringsbygg. Det er samfunnsøkonomisk ønskelig å begrense energiforbruket. Derfor støtter staten, gjennom Enova SF, ENØK-arbeidet i norske bedrifter.

Elektropluss har egne fagfolk innen ENØK. Vi hjelper deg med rådgivende tiltak og praktisk iverksettelse av dine ENØK-investeringer.

Kjøling og energibesparende oppvarming
Elektropluss tilbyr et bredt ENØK-produktsortiment som dekker både kjøle- og varmebehov for større bygninger. Dette gjelder for bedrifter, institusjoner, boligsameier, borettslag og store næringsbygg som satser på ENØK.

Varmesystemer bidrar til riktig arbeidstemperatur for følsomme maskiner og materiell, samt behagelig innetemperatur for ansatte. Varmepumper har allerede stor utbredelse i privatmarkedet, men potensialet for ENØK og energibesparende oppvarming i næringslokaler er enda større. En investering i energieffektiv belysning gir store driftsbesparelser. Lyskvaliteten blir bedre og arbeidsmiljøet tilføres mindre varme.