To skyskrapere i glassfasade i kveldsskumringen, for å illustrere næringsbygg

Internkontroll av elektriske anlegg

El-sikkerhet for bedrifter
Når det kommer til el-sikkerhet er det en rekke faktorer man som ansvarlig leder skal ta hensyn til. Hva koster en driftstans? Hvilket system for interkontroll i forhold til el-sikkerhet skal man velge? Hva er konsekvensene av svikt på nødlys og brannalarm?

El-sikkerhet skal og må prioriteres i enhver bedrift, uansett størrelse eller beliggenhet.

El-sikkerhet – Full oversikt på internett
Vi har egne fordelaktige avtaler på el-sikkerhet, og vi kommer gjerne å foretar internkontroll av bedriftens elektriske anlegg, slik at man på ethvert tidspunkt har en tilfredsstillende el-sikkerhet.

System for el-sikkerhet og interkontroll kombinerer tilgjengelighet til der kontrollen skal gjennomføres med mulighet for sentral administrasjon og oversikt.

I forhold til el-sikkerhet finnes det klare ansvarsfordelinger. Det er eier og brukers ansvar at det elektriske kartet i bygningen stemmer med virkeligheten. Alt for ofte fører bedrifter manglende internkontroll og har dårlig oversikt, noe som igjen fører til dårlig el-sikkerhet. Man kan oppleve at skader, misforståelser og feil oppstår altfor ofte. Den ytterste konsekvensen av dårlig el-sikkerhet er at store verdier og kanskje til og med menneskeliv kan gå tapt.

Vi leverer lovpålagt dokumentasjon om ditt elektriske anlegg og sørger for å opprettholde en el-sikkerhet som sikrer bedriften og de ansatte. El-sikkerheten handler nemlig ikke bare om offentlige pålegg, men din egen sikkerhet og økonomi. Dersom bedriften har en ordentlig el-sikkerhet vil det tjene både eiere, ansatte og samfunnet generelt.

Dersom du har spørsmål om el-sikkerhet eller ønsker at vi foretar interkontroll på din bedrift, er det bare å kontakte oss. Vi leverer el-sikkerhet til en rekke bedrifter og har lang erfaring og høy kompetanse.