Moderne sikringsskap – en sikker fremtid

Hver 4. brann i norske boliger skyldes feil på det elektriske anlegget. I 2012 omkom 39 personer i brann i Norge. Sikringsskapet er sentralen for alt det elektriske i boligen din. Derfor er det ekstra viktig at sikringsskapet er i orden.

sikringsskapMange tenker ikke over at et 20 år gammelt sikringsskap kanskje er for gammelt. De fleste har langt flere strømkrevende apparater i huset sitt i dag enn det som var vanlig da det elektriske anlegget var nytt. Da er det kanskje ikke så rart at sikringene går varme? Ved utskifting, eller oppgradering av sikringskap, monteres nye, moderne, jordfeilautomater som er med på å hindre brann og elektrisk støt. Jordfeilautomater har vært påbudt siden 2001, men det er fortsatt mange anlegg med skrusikringer eller gamle automatsikringer. Det anbefales også å montere et overspenningsvern som forhindrer skader forårsaket av lyn og torden på apparater som for eksempel TV, PC, trådløs telefon og V.V. tank. Er det vanskelig å skifte ut sikringsskapet ditt, kan vi oppgradere ditt eksisterende skap med ny innmat.

Hva er jordfeilautomat?

Du trenger ikke være redd for elektrisk støt! Nye jordfeilautomater sørger for at strømmen kobles fra ved jordfeil. Da unngår du fare for elektrisk støt og brann. Du slipper å skifte sikringer! Gamle skrusikringer kan være farlig og dyrt. Blir belastningen for stor, ryker sikringene, og det blir varmt i sikringskapet. Vi leverer moderne automatsikringer med innebygget jordfeilvern. Da er det bare å vippe opp hendelen, så er du ”i gang” igjen. Jordfeilautomater har vært påbudt siden 2001 og brukes i alle nye anlegg. Automatsikringer tåler noe mindre belastning enn gamle skrusikringer. Dette kan i noen tilfeller medføre at man må dele opp anlegget i flere kurser, men dette er også med på å øke sikkerheten!

Hva er overspenningsvern?

Du kan redusere din forsikringspremie. Monterer du overspenningsvern sikrer du apparater slik som TV, PC, trådløs telefon, telefax osv. Ikke bare lyn og torden! Visste du at det forekommer overspenninger på nettet hele året? Det oppstår skadelige spenninger og frekvenser på nettet når det foregår koblinger på høyspentsiden. Disse er like skadelige for ditt elektriske anlegg og utstyr som lyn og torden!

Økt sikkerhet er ditt ansvar! Kontakt oss i dag!

Mer info? Ta en titt her:

Direktoratet for samfunnssikkerhet: Årsaker til brann