Vannbåren varme

 

Vannbåren varme er betegnelsen for et lukket rørsystem med sirkulerende vann som frakter varme fra et sentralt oppvarmingspunkt. Varmen blir fordelt ut i bygg via radiatoer (hvis det er et radiatoranlegg) eller lange rørsløyfer som ligger i gulvet (vannbåren gulvvarme). 

Med vannbåren varme står du fritt til å velge energikilde til boligen din. Ikke bare i dag, men også i fremtiden. Nesten alle moderne former for boligvarme er avhengige av vannbåren varme. Enten du foretrekker bergvarme, luft/vann, solfangere eller pellets, er det vannbåren varme som er den ideelle måten å fordele varmen i boligen.

I tillegg til vannbåren gulvvarme leverer vi radiatorer og viftekonvektorer (fancoil). En viftekonvektor kan minne om en luft/luft varmepumpe i utseende og bidrar til å spre varmen i luften. En viftekonvektor kan være en rimeligere inngangsbillett til vannbåren varme enn gulvvarme.

Ikke bare i nybygg!

Mange tror at vannbåren varme – og spesielt gulvvarme – er forbeholdt nye boliger. Dette er absolutt ikke tilfellet! Vannbåren varme kan installeres i alle bygg, fortrinnsvis i forbindelse med renovasjon eller legging av nye gulv. Dersom gulvet uansett skal fornyes, er ikke merkostnaden høy for å legge vannbåren gulvvarme.

Fordeler med vannbåren gulvvarme

I tillegg til valgfriheten har vannbåren gulvvarme flere fordeler:

  • Høy komfort
  • Snill mot parketten
  • Kan senke romtemperatur med 2-3 grader uten at det går utover komfort (tilsvarer 10-12% energibesparelse)
  • Ingen synlig installasjon og ta hensyn til ved møblering

Hvorfor velge vannbåren varme fra Elektropluss?

Vi tar hånd om hele installasjonen fra A-Å, inkludert ferdig flytsparklet gulv. Vi er dessuten spesialister på boligvarme og tilbyr gjerne en helhetlig leveranse av både varmepumpe og vannbåren varme. Vannbåren gulvvarme fra Elektropluss har lavtbyggende slynger og trådløse romtermostater som standard.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om vannbåren varme til din bolig.